millä perusteilla työnantaja voi purkaa työsuhteen

By | 28 syyskuun, 2023

Työsuhteen purkaminen on sen lopettamista ennen sen luonnollista päätöstä, joko työnantajan tai työntekijän toimesta. Työnantaja voi purkaa työsuhteen useilla eri perusteilla, jotka on määritelty työsuojelulainsäädännössä. Tärkeimpiä perusteita työsuhteen purkamiselle ovat työntekijän työvelvoitteiden laiminlyönti, irtisanomisperusteet, vakava rikkomus työtehtävissä, työnantajan toimintaedellytysten muuttuminen tai työnantajan taloudelliset tai tuotannolliset syyt.

Yksi yleisimmistä työsuhteen purkamisen perusteista on työvelvoitteiden laiminlyönti. Työntekijän on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja työtehtävien määrittelyä sekä toimia työpaikalla työnantajan edun mukaisesti. Jos työntekijä esimerkiksi toistuvasti myöhästelee, laiminlyö työtehtäviään tai rikkoo muita työnantajan asettamia sääntöjä ja velvoitteita, työnantajalla voi olla peruste purkaa työsuhde.

Irtisanomisperusteet ovat toinen työsuhteen purkamisen peruste. Irtisanomisperusteet voivat liittyä työntekijän henkilöön, kuten esimerkiksi huumeriippuvuus tai jatkuvat sairauslomat, tai työtehtäviin, kuten työnantajan taloudelliset tai tuotannolliset syyt. Työnantajan on kuitenkin perusteltava irtisanomisensa ja noudatettava irtisanomisajan määräystä, ellei kyseessä ole painava syy, jolloin työnantaja voi purkaa työsuhteen välittömästi.

Vakava rikkomus työtehtävissä voi myös johtaa työsuhteen purkamiseen. Tällainen rikkomus voi olla esimerkiksi varkaus, väkivallan käyttö tai salakatselu. Työnantajan on kuitenkin osoitettava, että kyseessä on ollut vakava rikkomus ja että työsuhteen jatkaminen on näistä syistä mahdotonta tai kohtuutonta.

Työnantajan toimintaedellytysten muuttuminen voi myös antaa perusteen työsuhteen purkamiselle. Tällainen muutos voi liittyä esimerkiksi toimialan muutokseen, yrityksen saneeraukseen tai työnantajan muuttoon uudelle paikkakunnalle. Työnantajan on tässä tapauksessa perusteltava, että työnantajan tarvitsemien toimintaedellytysten muuttuminen johtaa työntekijän tarpeettomaksi työpaikalla.

Työnantajan taloudelliset tai tuotannolliset syyt voivat myös antaa perusteen työsuhteen purkamiselle. Tällöin on kyseessä yleensä esimerkiksi lomautus tai irtisanominen taloudellisesti haastavassa tilanteessa olevassa yrityksessä. Työnantajan on kuitenkin noudatettava irtisanomisaikaa ja tarjottava mahdollisuutta työnantajan toisessa samankaltaisessa työtehtävässä.

Työsuhteen purkamisen perusteet määritellään tarkasti työlainsäädännössä, jotta voidaan taata työntekijän oikeudet ja suojella työsuhteen osapuolien etuja. Työnantajan on aina noudatettava lain määräyksiä ja perusteltava purkamisensa asianmukaisesti. Työntekijällä puolestaan on oikeus saada perustelu työsuhteen purkamiselle ja tarvittaessa hakea oikeusteitse korvausta tai oikeuttaa palauttamaan työsuhteen, mikäli työnantajan purkaminen on ollut aiheetonta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *