työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla karenssi

By | 17 joulukuun, 2023
Työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla: karenssi

Työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla: karenssi

Kun työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla, työntekijälle voi syntyä karenssi. Karenssi tarkoittaa sitä, että työntekijä menettää työttömyysetuuden ajaksi, jos työsopimuksen purku on työntekijän aiheuttama.

Karenssi voi olla haitallinen työntekijälle, sillä se merkitsee sitä, että hänellä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen määräajaksi. Tässä artikkelissa käsitellään tarkemmin työnantajan oikeutta purkaa työsopimus koeajalla ja sen vaikutuksia työntekijään.

Työnantajan oikeus purkaa työsopimus koeajalla

Työnantajalla on oikeus purkaa työsopimus koeajalla ilman erityistä syytä. Koeaika on tarkoitettu molemmille osapuolille mahdollisuudeksi arvioida työsuhteen toimivuutta ja soveltuvuutta. Koeajan tarkoitus on antaa mahdollisuus selvittää, onko työntekijä sopiva tehtävään ja onko työnantaja sopiva työnantajaksi.

Työnantajan on kuitenkin noudatettava koeaikapurkutilanteessa työsopimuslain määräyksiä. Työsopimuslain mukaan työnantajan on ilmoitettava koeaikapurusta työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen koeajan päättymistä. Lisäksi työnantajan on annettava koeaikapurusta perusteltu kirjallinen todistus työntekijälle.

Jos työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla näiden määräysten vastaisesti tai ilman hyväksyttävää perustetta, työntekijällä voi olla oikeus korvaukseen.

Karenssin vaikutukset työntekijään

Kun työsopimus puretaan koeajalla työnantajan toimesta, työntekijälle voi syntyä karenssi. Karenssi tarkoittaa sitä, että työntekijä menettää oikeutensa työttömyysetuuteen määräajaksi, jos työsopimuksen purku on työntekijän aiheuttama eli työntekijän toiminnan takia tapahtunut.

Karenssin pituus ja sen vaikutukset työntekijään riippuvat tilanteesta. Työntekijä voi menettää oikeutensa työttömyysetuuteen esimerkiksi, jos hän on syyllistynyt vakavaan velvollisuuksiensa rikkomiseen, kuten työturvallisuusmääräysten törkeään laiminlyömiseen tai työnantajan ohjeiden vastaiseen toimintaan.

Karenssin vaikutukset voivat olla merkittäviä työntekijälle, sillä se voi aiheuttaa taloudellista hankaluutta ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Työntekijän onkin tärkeää selvittää karenssin vaikutukset ja tarvittaessa hakea oikeusapua tilanteensa selvittämiseksi.

Johtopäätös

Työnantajan oikeus purkaa työsopimus koeajalla on säännelty työsopimuslaissa, mutta karenssin vaikutukset ovat monimutkaisia ja riippuvat tilanteesta. Työntekijän kannattaa olla tietoinen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä tarvittaessa hakea oikeusapua tilanteensa selvittämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko saada korvausta, jos työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla ilman pätevää syytä?

Kyllä, työsopimuslain mukaan työntekijällä voi olla oikeus korvaukseen, jos työnantaja purkaa työsopimuksen koeajalla ilman hyväksyttävää perustetta tai määräysten vastaisesti.

Mitä teen, jos työnantaja on purkanut työsopimuksen koeajalla ja minulle on syntynyt karenssi?

Tilanteeseen kannattaa hakea oikeusapua ja selvittää karenssin vaikutukset omassa tilanteessa. Työntekijällä voi olla oikeus valittaa karenssista tai hakea muuta oikeudellista apua tilanteensa selvittämiseksi.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *