työntekijän oikeus purkaa työsopimus

By | 18 joulukuun, 2023Työntekijän oikeus purkaa työsopimus

Työntekijän oikeus purkaa työsopimus

Työsopimus on kahden osapuolen välinen sopimus, joka säätelee työnteon ehtoja. Sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeuksia ja velvollisuuksia työsopimuksen mukaan. Työntekijänä sinulla on oikeus purkaa työsopimus tietyin edellytyksin. Tässä artikkelissa käsitellään työntekijän oikeutta purkaa työsopimus sekä niihin liittyviä seikkoja.

Milloin työntekijä voi purkaa työsopimuksen?

Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus, jos työnantaja olennaisesti rikkoo työsopimusta tai laiminlyö työsuhteen ehtoja. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi palkanmaksun laiminlyöminen, työolojen olennainen muuttuminen tai työnantajan vakava työvelvoitteiden laiminlyönti. Työntekijän tulee ensisijaisesti pyrkiä neuvottelemaan tilanteesta työnantajan kanssa, mutta mikäli tilanne ei korjaannu, työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus.

Mitä työntekijän tulee tehdä ennen työsopimuksen purkamista?

Ennen työsopimuksen purkamista työntekijän tulee pyrkiä selvittämään tilanne työnantajan kanssa. Työntekijän on hyvä kirjallisesti ilmoittaa työnantajalle havaitsemistaan ongelmista ja antaa tälle mahdollisuus korjata tilanne. Mikäli tilanne ei korjaannu, työntekijä voi harkita työsopimuksen purkamista. On tärkeää, että työntekijä dokumentoi kaikki tapahtumat ja viestinnän työnantajan kanssa, jotta mahdolliset riitatilanteet voidaan selvittää myöhemmin.

Oikeudelliset seuraamukset työsopimuksen purkamisesta

Työntekijän tulee olla tietoinen siitä, että työsopimuksen purkamisesta voi seurata oikeudellisia seuraamuksia. Mikäli työntekijä purkaa työsopimuksen aiheettomasti tai muutoin lainvastaisesti, työnantajalla voi olla oikeus vaatia työntekijältä korvauksia aiheutuneista vahingoista. Työntekijän onkin tärkeää harkita tarkkaan työsopimuksen purkamista ja tarvittaessa hakea neuvoa oikeudellisilta asiantuntijoilta.

Työntekijän oikeus purkaa työsopimus koeajalla

Koeaikana työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus ilman erityistä syytä, mikäli tästä on sovittu työsopimuksessa. Koeajan purkaminen tulee aina tehdä kirjallisesti ja siinä on syytä ilmoittaa työnantajalle purkamisen perusteet. Koeajan purkaminen on mahdollista myös silloin, kun työnantaja ei noudata sovittuja työehtoja tai muita työsopimuksen mukaisia velvoitteita.

Johtopäätös

Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus tietyin edellytyksin, mikäli työnantaja olennaisesti rikkoo työsopimusta tai laiminlyö työsuhteen ehtoja. Ennen työsopimuksen purkamista on tärkeää pyrkiä selvittämään tilanne työnantajan kanssa, ja tarvittaessa hakea neuvoa oikeudellisilta asiantuntijoilta. Koeaikana työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus ilman erityistä syytä, mikäli tästä on sovittu työsopimuksessa.

UKK

Voinko purkaa työsopimuksen ilman erityistä syytä?

Koeajalla työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus ilman erityistä syytä, mikäli tästä on sovittu työsopimuksessa. Muutoin työntekijän tulee osoittaa työnantajan olennainen rikkominen tai työsuhteen ehtojen laiminlyönti, jotta työsopimuksen purkaminen on mahdollista.

Mitä riskejä työsopimuksen purkamiseen liittyy?

Työsopimuksen purkamisesta aiheettomasti tai muutoin lainvastaisesti voi seurata oikeudellisia seuraamuksia, kuten korvausvelvollisuus työnantajalle. Työntekijän tulee harkita tarkkaan työsopimuksen purkamista ja tarvittaessa hakea oikeudellista neuvoa.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *